Lokakuu 2018 – Marraskuu 2020
 
Euroopassa on meneillään yksi suurimmista maahanmuuttajien ja pakolaisten muuttovirroista koko historian aikana. Koska Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien määrä kasvaa nopeasti, näiden kulttuurinen integraatio ja inkluusio eurooppalaisiin yhteiskuntiin on erittäin tärkeää. Koska integraatio on kaksisuuntainen prosessi, EU-maiden kasvavassa määrin monikulttuurinen luonne osoittaa, että on tarvetta sellaisille kulttuurienvälisille koulutusohjelmille, jotka tunnistavat monimuotoisuutta ja tukevat sitä, edistävät keskinäistä hyväksyntää ja kunnioitusta ja vastustavat rasismia ja ulkomaalaispelkoa.
 
Täten EU-jäsenvaltioiden toimien tukeminen maahanmuuttajien ja pakolaisten integroimiseksi Euroopan koulutusjärjestelmiin ja heidän taitojensa kehittämisen takaaminen on kipeästi kaivattu ja vaativa tehtävä. Sen menestys riippuu kouluttajista ja opettajista, joilla tulisi olla soveltuva koulutus kulttuurien ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteistä sekä historiallisesta ja tämän hetkisestä kansainvälisestä kontekstista. Tämä antaisi heille mahdollisuuden kehittää osallistavan opetussuunnitelman ja integroida kulttuurienvälistä kansalaiskasvatusta monikulttuurisuuden vaalimiseksi ja vanhentuneiden, yksikulttuurisuutta ja “toiseutta” sekä stigmatisaatiota tukevien koulutusmenetelmien välttämiseksi.
 
Tämän saavuttamiseksi, samoin kuin suuremman haasteen eli maahanmuuttajien kulttuurisen integraation saavuttamiseksi, tässä projektissa suunnitellaan ohjelma maahanmuuttajien kanssa työskenteleville aikuiskouluttajille. Tätä tarkoitusta varten projektipartnerit suorittavat seuraavat tehtävät:
 
a) tutkivat maahanmuuttajien integraatiokäytäntöjä, olemassa olevia kulttuurienvälisen koulutuksen ohjelmia ja koulutusrakenteita maahanmuuttajille ja kouluttajille partnerimaissa
 
b) vertailevat ja analysoivat tämän tutkimuksen tuloksia kehittääkseen tarveanalyysin kouluttajien kulttuurienväliselle koulutukselle
 
c) kehittävät kansainvälisesti kilpailukykyisen modulaarisen opetussuunnitelman, joka noudattaa aikuiskoulutukseen erikoistuneita pätevyysstandardeja (EQF Level 5)
 
d) kehittävät käsikirjan kouluttajille, joka tulee sisältämään oppimistuloksia, teoreettiset puitteet peruskonsepteista sekä itse koulutuspaketin, joka tulee sisältämään käytännön harjoituksia ja mahdollisuuksien mukaan tapaustutkimuksia. Projektin alussa kukin partnerimaa laatii tietokannan sidosryhmistä, johon kerätään projektin tarkoitukseen liittyviä toimijoita:
aikuiskoulutuksen ja kulttuurienvälisen koulutuksen asiantuntijoita, maahanmuuttajakeskuksia, jotka tarjoavat koulutusta, muita osapuolia, jne.
 
Projektin päätavoitteet ovat:
 
O1 ja O2: Kulttuurienvälisen koulutuksen tutkimusta; partnerit keräävät tietoa olemassa olevista koulutusohjelmista, jotka on suunniteltu maahanmuuttajien integraatiota varten sekä tarvetta uusien materiaalien kehittämiseen.
 
O3: Opetussuunnitelman kehittäminen: Kulttuurienvälisen koulutuksen opetussuunnitelma aikuiskouluttajille kehitetään O1- ja O2-tutkimustulosten perusteella.
 
O4: Koulutusmateriaalin kehitys: Tavoitteena on laatia esimerkkimateriaaleja, jotka järjestetään moduuleihin ja jaetaan aiheittain. Kehitetään MOOC-alusta, johon koulutusmateriaaleja ladataan ja mukautetaan. Yhteisen henkilöstökoulutuksen järjestäminen: partnerit testaavat kehitettyä opetussuunnitelmaa ja koulutusmateriaaleja, antavat palautetta aktiviteeteista ja tekevät tarvittavat muutokset ennen tuotoksen viimeistelyä. Loppukäyttäjien antama palaute takaa, että tulokset ovat oleellisia kohderyhmille ja rohkaisevat niiden käyttöä.
 
O5 ja O6: Koulutusopas ja kurssin opetusohjelma ja loppumateriaalit sekä hyödyllistä tietoa ja vinkkejä tulee olemaan saatavilla aikuiskouluttajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Projektin aikana partnerit kasvattavat tietoisuutta kulttuurienvälisen koulutuksen tekniikoiden käytöstä aikuiskoulutuksessa. Projektilla tulee siten olemaan suora vaikutus aikuiskouluttajien ja projektissa mukana olevan henkilöstön lisäksi myös aikuiskouluttajien laajempaan kohderyhmään sekä uusiin maahanmuuttajiin, jotka saavat kulttuurienvälistä koulutusta, joka keskittyy isäntämaihin. Materiaalien ja metodologian integroivalla luonteella ja ammatillisella merkityksellä tulee olemaan merkitystä myös uusien maahanmuuttajien motivaatioon oppia isäntämaidensa kulttuurista, tavoista ja jokapäiväisestä elämästä. Kehitetty koulutusohjelma voidaan helposti mukauttaa ja räätälöidä muuttuviin tarpeisiin. Opetussuunnitelmaa voidaan myös käyttää opettamis- ja opiskelutukena muissa instituutioissa, sillä se keskittyy teittyihin aiheisiin, jotka voidaan järjestellä uudelleen erilaisiin tarpeisiin ja eri asiayhteyksiin. Kurssi voidaan myös siirtää muihin koulutussektoreihin, mikä takaa projektin tulosten ja verkoston jatkuvuuden.

Projektijuliste

Projektilehtinen