Πνευματικό Προϊόν 1 (O1) – «Ανάλυση Αναγκών σχετικά με τη Διαπολιτισμική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων Μεταναστών: Απαντήσεις στην Έρευνα και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων»

 

Πνευματικό Προϊόν 2 (O2)

 

Πνευματικό Προϊόν 3 (O3): Πρόγραμμα Σπουδών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

Πνευματικό Προϊόν 4 (O4) –

Το Πνευματικό Παράγωγο 4 είναι το Moodle μας! Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα κατάρτισης είναι διαθέσιμος από το μενού ή εδώ. Η πλατφόρμα Moodle διατίθεται σε όλες τις γλώσσες του προγράμματος.

Πνευματικό Προϊόν 5 (O5) –

 

Πνευματικό Προϊόν 6 (O6) –