Tuotos 1 (Intellectual Output IO1) – “Tarveanalyysi aikuisten maahanmuuttajien kouluttajien kulttuurienvälisestä koulutuksesta: kyselyn vastaukset ja tulosten analyysi”

Tuotos 2 (Intellectual Output IO2)

Tuotos 3 (Intellectual Output IO3): Kulttuurienvälisen koulutuksen opetussuunnitelma

Tuotos 4 (Intellectual Output IO4)

Tuotos 5 (Intellectual Output IO5)

Tuotos 6 (Intellectual Output IO6)