Πρώτη συνάντηση στο Εδιμβούργο, Οκτώβριος 2018.

Διαβάστε για την πρώτη μας συνάντηση εδώ

Διαβάστε το πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο! Ενημερωτικό δελτίο InterTrainE: Ιανουάριος 2019

Καλωσορίσατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς (Intercultural Training for Educators – InterTrainE). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 27 μήνες (2018-2020), συντονιστής εταίρος είναι το Πανεπιστήμιο Heriot – Watt του Εδιμβούργου και υπεύθυνη/συντονίστρια είναι η Δρ. Κατερίνα Στράνη από το Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Το πρόγραμμα InterTrainE περιλαμβάνει 7 εταίρους από 4 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Ιταλία και Ελλάδα) και αποσκοπεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε ενήλικες μετανάστες.

Οι Εταίροι του προγράμματος είναι:

• Πανεπιστήμιο Heriot – Watt, Ηνωμένο Βασίλειο
• Creative Learning Programmes (CLP), Ηνωμένο Βασίλειο
• Il Sicomoro, Ιταλία
• Studio Risorse, Ιταλία
• Περιφέρεια Κρήτης / KEKAPER, Ελλάδα
• Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, Ελλάδα
• Learning for Integration ry, Φιλανδία

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του σχεδίου θα αναπτυχθεί ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων με εξειδικευμένα πρότυπα εκπαίδευσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό πλαίσιο των βασικών εννοιών, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και, όπου είναι δυνατόν, μελέτες περίπτωσης. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα – ΜΑΔΜ (MOOC – Massive Open Online Course).

Το Μάρτιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο της Κρήτης μια Κοινή Εκδήλωση Εκπαίδευσης Προσωπικού, όπου οι εταίροι θα δοκιμάσουν το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό προτού οριστικοποιηθούν και παρουσιαστούν στην Τελική Ημερίδα Διάδοσης στο Εδιμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2020.
Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο, 22 με 23 Οκτωβρίου 2018.

Οι εταίροι συναντήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη Riccarton του Πανεπιστημίου Hariot-Watt και συζήτησαν το χρονοδιάγραμμα, τα βασικα σημεία και τις προθεσμίες του προγράμματος. Συμφωνήσαν όσον αφορά το λογότυπο και το σχεδιασμό του δικτυακού τόπου του προγράμματος. Επίσης, κάθε εταίρος παρουσίασε συνοπτικά το Πνευματικό Προϊόν (Intellectual Output) για το οποίο θα είναι υπεύθυνος. Ακόμη, οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης του σχεδίου και συμφωνήθηκε η διαδικασία ορισμού ενός εξωτερικού αξιολογητή. Ο εξωτερικός αξιολογητής του σχεδίου θα είναι ο Δρ. Jim Crowther, Λέκτορας Κοινοτικής Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα της συνάντησης αυτής εδώ.

Πρόοδος και 1ο Πνευματικό Προϊόν (IO1)
Τα δύο πρώτα Πνευματικά Προϊόντα (IO1 και IO2) αφορούν την ανάλυση αναγκών. Για το Πνευματικό Προϊόν IO1, δημιουργήθηκαν και διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά, ερωτηματολόγια πουαφορούσαν τις εμπειρίες και τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για λόγους διάδοσης του προγράμματος, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με τους ενδιαφερόμενους σε κάθε χώρα. Κάθε εταίρος συνέλλεξε, ανέλυσε και αξιολόγησε τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια. Στην συνέχεια, οι εταίροι συνέταξαν τις αντίστοιχές εθνικές εκθέσεις και τον Δεκέμβριο του 2018, το CLP, που ήταν ο υπεύθυνος εταίρος για την παραγωγή αυτή, ολοκλήρωσε την τελική έκθεση του προγράμματος.
Η τελική έκθεση του 1ου Πνευματικού Προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο αλλά και τα αποτελέσματα από κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, είναι διαθέσιμη εδώ.

2ο Πνευματικό Προϊόν (IO2)
Η δεύτερη φάση της ανάλυσης αναγκών, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019, περιλαμβάνει:
•   έρευνα σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα διαπολιτισμικής κατάρτισης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, με στόχο να εντοπιστούν οι ανάγκες για εκσυγχρονισμό, εμπλουτισμό ή ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού
•   ημιδομημένες συνεντεύξεις από ειδικούς και εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων σε κάθε χώρα εταίρο. Η διαδικασία των συνεντεύξεων βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα προσόντα και τις ικανότητες.
Κάθε εταίρος θα συντάξει την αντίστοιχη εθνική έκθεση και στη συνέχεια ο υπεύθυνος εταίρος για την παραγωγή αυτή, το Il Sicomoro, θα συντάξει την τελική έκθεση του προγράμματος για το Πνευματικό Προϊόν IO2.
Η τελική έκθεση του προγράμματος για το 2ο Πνευματικό Προϊόν εκτιμάται να είναι έτοιμη το Μάρτιο – μείνετε συντονισμένοι!
Η ιστοσελίδα και οι λογαριασμοί του προγράμματός μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι σύντομα διαθέσιμα, οπότε μείνετε συντονισμένοι! Επόμενη συνάντηση του προγράμματος:
11-12 Απριλίου 2019
Ματέρα, Ιταλία.
Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος:

Dr Katerina Strani
Department of Languages and Intercultural Studies
Henry Prais Building
Heriot-Watt University
Edinburgh EH14 4AS
UK
Tel: +44 131 451 4216
A.Strani@hw.ac.uk

2η συνάντηση του προγράμματος: Ματέρα, Ιταλία. Απρίλιος 2019.

3η συνάντηση του προγράμματος: Ελσίνκι, Φινλανδία. Σεπτέμβριος 2019.

4η συνάντηση του προγράμματος: Ρέθυμνο, Ελλάδα. Μάρτιος 2020.

Κοινή Εκδήλωση Κατάρτισης Προσωπικού, Ρέθυμνο, Ελλάδα. Μάρτιος 2020.

Τελικό συνέδριο διάδοσης, Εδιμβούργο, Σεπτέμβριος 2020.